ประชุมเพื่อเตรียมการเปิดเทอมใหม่ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้เชิญครูผู้สอนโรงเรียนผู้สูงอายุมาประชุมเพื่อเตรียมการเปิดเทอมใหม่ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 นี้
ในการนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้มอบกระเช้าผลไม้และเสื้อหม้อฮ่อมให้กับครูผู้สอนเพื่อเป็นการขอบคุณที่สละเวลามาเป็นครูผู้สอนให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุ

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โรงเรียนผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558
  2. ท่านนายกสาคร จิตชู ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหัวเมือง
  3. โรงเรียนผู้สูงอายุต้อนรับ นางยุพลพร วงศ์หลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน
  4. โรงเรียนผู้สูงอายุ วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558
  5. นายสาคร จิตชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้เชิญครูโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
  6. โรงเรียนผู้สูงอายุ
  7. โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
  8. อบต.หัวเมืองชี้แจงและประกาศรับสมัครโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดวังฟ่อน ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่