ค่ายเสริมสร้างหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเมือง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการค่ายเสริมสร้างหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายเสริมสร้างหน้าที่พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย

โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริหารที่เป้นมิตรกับวัยรุ่น

 

โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริหารที่เป้นมิตรกับวัยรุ่น

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์บริหารที่เป้นมิตรกับวัยรุ่น

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพเด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพเด็กและเยาวชน

อ่านเพิ่มเติม: โครงการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพเด็กและเยาวชน