คำขวัญ

คำขวัญ อบต.

ข้าวโพดหลากหลาย สายยมไหลผ่าน หวานล้ำลำไย หน่อไม้ปี๊บมีชื่อ เลื่องลือพริกแดง